Chuyên môn (Huấn luyện & Giáo dục) - METTLER TOLEDO

Đang tải

Chuyên môn (Huấn luyện & Giáo dục)

Dịch vụ Chuyên môn giúp đội ngũ nhân viên của bạn làm việc hiệu quả.

Đang tải

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Dịch vụ của METTLER TOLEDO đảm bảo đội ngũ nhân viên của bạn hoạt động hiệu quả về thời gian vận hành và kết quả đạt được – từ các khóa huấn luyện cơ bản cho người sử dụng lẫn tài liệu hướng dẫn trong các buổi hội thảo chuyên đề.

 • Bạn muốn đội ngũ nhân viên của bạn có kiến thức cần thiết và tự tin để vận hành thiết bị của bạn một cách hiệu quả.
 • Bạn muốn vận hành viên và nhân viên kỹ thuật biết cách xử lý và bảo dưỡng thiết bị.
 • Bạn muốn được cập nhật những thông tin phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp mà bạn đang hoạt động
 • Bạn muốn hiểu các thông tin cần thiết để vận hành dụng cụ đo lường ở mức cao nhất.


Dịch vụ của METTLER TOLEDO đảm bảo giúp cho đội ngũ nhân viên của bạn sử dụng thành thạo thiết bị và biết phải làm gì ở các bước kế tiếp. Lợi ích từ một Công ty hàng đầu thị trường biết nắm bắt kiến thức công nghệ, ứng dụng và các quy định luật lệ.

Các dịch vụ Chuyên môn bao gồm:

 • Huấn luyện kỹ thuật và người sử dụng cơ bản
  Từ các khóa huấn luyện tiêu chuẩn trên lớp cho đến việc hỗ trợ và hướng dẫn vận hành tại máy cho từng người, chúng tôi mang đến những khóa đào tạo theo yêu cầu khách hàng dành cho đội ngũ nhân viên của bạn về kiến thức cần thiết về hiệu suất hoạt động.
 • Các tài liệu và văn bản tải trên mạng
  Khi bạn cần tài liệu bổ sung, truy cập sách hướng dẫn đã bị mất hoặc thất lạc hoặc bạn muốn nhận được những tin tức mới nhất về dụng cụ và các ứng dụng – chúng tôi có tất cả những tập tin cần thiết này ở khu vực tải dữ liệu của chúng tôi.
 • Huấn luyện ứng dụng tiên tiến
  Các chuyên gia về ứng dụng và công nghiệp trên toàn thế giới của chúng tôi bảo đảm rằng bạn sẽ luôn được cập nhật những phát triển mới nhất về công nghệ, các quy định và các ứng dụng dụng cụ.
 • Tư vấn và cân chỉnh
 • Tích hợp hệ thống và quy trình
 • Hội thảo chuyên đề
  

Nếu như bạn không thể tìm thấy, hoặc nếu bạn cần trợ giúp khẩn cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

+84 8 3551 5924

  


 • Hội thảo trực tuyến